Сургалт

Сургалтын үйл ажиллагаа:

 • 2016-2017 оны хичээлийн жилд тэмүжин өрлөг дунд сургууль 23 багш 350 сурагчид 33 ажилтан албан хаагчтайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа амжилттай явууллаа.
 • 2016-2017 оны хичээлийн жилд сургуулийн сургалтын чанар 17,3% амжилт 93,8% үнэлэгдлээ.
 • 2016 -2017 оны хичээлийн жилд тэмүжин өрлөг дунд сургуулиас суурь боловсролыг 75 сурагч бүрэн дунд боловсролыг 28 сурагч эзэмшин төгссөн.
  Нийт төгсөгчдөөс :

    64% нь ҮБХИС-д
    11 % нь ХСИС
    11% нь ОХУ болон БНСУ-ын цэргийн сургууль
    3% нь АХЛАГЧЫН СУРГУУЛЬ
   11% нь ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ДЭЭД сургуулиудад тус тус элсэн суралцаж байна.

  Цэргийн анхан шатны бэлтгэл, сургалтын үйл ажиллагаа
  Цэргийн анхан шатны бэлтгэлийн хичээлээр

  7 – 8 -р ангид жагсаалын бэлтгэл цэргийн дүрэм,
  9 –10 – р ангид цэргийн ёс зүй, цэргийн дүрэм
  10 –12 – р ангид галын бэлтгэл, аюулгүй амьдрах ухаан хичээлүүдийг нийт 350 цагийн хичээлийг хичээлийн хуваарьт тусган заагдаж жилийн эцсийн дүнг гаргасан болно.

  Цэргийн анхан шатны бэлтгэл, сургалтын үйл ажиллагаа:

 • “Мэргэн буудагч 2016” тэмцээнд 46 сурагчид
 • Ардын Хувьсгалийн 95 жилийн нээлтийн арга хэмжээнд 48 сурагчид
 • 6.01нд Мянган хүүхдийн жагсаалд 50 сурагчдын жагсаалын үзүүлэх тоглолтыг
 • БХИС-н 95-н жилийн ойн баярын арга хэмжээнд 44 сурагчдыг тус тус амжилттай бэлтгэн жагсаалын үзүүлэх тоглолтыг үзүүлсэн.
 • Сахилгын талоныг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа.