Сургалтын менежер


Тэмүжин Өрлөг бүрэн дунд сургуулийн сургалтын менежер

Пүрэвийн Мягмарчулуун.

П.Мягмарчулуун 1979 онд Өвөрхангай аймгийн Өлзийт суманд төрсөн. 1995 онд ерөнхий боловсролын сургууль, 1999 онд багшиийн сургууль тус тус төгссөн. Монгол хэл, уранзохиолын багш мэргэжилтэй. П.Мягмарчулуун нь 1999 оноос өнөөг хүртэл боловсролын салбарт ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 оноос Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их сургуулийн харьяа Тэмүжин Өрлөг бүрэн дунд сургуульд сургалтын менежерээр ажиллаж байна.

Түүний ажлын амжилт, хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлэн 2004 онд  “Аргазүйч багш” цол тэмдэг, 2009 онд “Ахлах багш” 2013 онд  БСШУЯ-ны “Хүндэт жуух” бичиг, 2017 онд  Боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдсан.