Тэмүжин-Өрлөг бүрэн дунд сургуулийн сурагчид гамшгаас хамгаалах сургалтын төвтэй танилцлаа

“Тэмүжин-Өрлөг” бүрэн дунд сургуулийн 7-10 ангийн нийт 9 бүлгийн 288 сурагч,11 багш албан хаагч гамшгаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах анхан шатны мэдлэгтэй болох, аливаа гамшгийг хохирол багатай даван туулах чадварыг олж авах зорилгоор НОБГ-ын Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт аргазүйн төвтэй 2019.04.02-ны өдөр танилцлаа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *