Гэмт хэргээс урдьчилан сэргийлэх зөвлөмж

Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн I хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн хошууч н.Пүрэвсүрэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мөн түүнчлэн сурагчдын 2-р улирлын амралттай холбогдуулан заавар зөвлөмж өгч хамтран ажиллаа. Заавар зөвлөмжид нийт “Тэмүжин-Өрлөг” бүрэн дунд сургуулийн 351 сурагчид хамрагдлаа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *