Тэмүжин Өрлөг дунд сургууль “UNFRIEND” ХѲДѲЛГѲѲНД НЭГДЛЭЭ

Монгол улсын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл ба ЦЕГ-с зохион байгуулж байгаа “UNFRIEND” хөдөлгөөнд Тэмүжин Өрлөг дунд сургууль нэгдлээ.
Аяны хүрээнд Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулж, нийт 13 бүлгийн 380 сурагч уг сургалтанд хамрагдлаа.
Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг нийт анги танхимд тарааж мөн эцэг эхчүүдэд зөвлөмжийг хүргэлээ.
Энэхүү аян цаашид үргэлжлэх болно
Мөн Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд хичээл, сургалтын үеэр сурагч, хүүхдүүдэд ухаалаг гар утас, түүнтэй адилтгах төхөөрөмж ашиглахыг 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хязгаарлах тухай Засгийн газрын 276 дугаар тогтоол болон Тэмүжин Өрлөг сургуулийн захирлын тушаалыг нийт сурагчдад арга зүйч Мөнхтуяа уншиж танилцууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *