Элсэн цаг тэмцээн

Тэмүжин Өрлөг сургуулийн БУЗАН-ээс сурагчдын дунд “Элсэн цаг” сэдэвт тэмцээн зохион байгуулав.

Уг арга хэмжээнд 10-12 дугаар ангийн 7 бүлгийн нийт 35 сурагч оюун ухаан авьяас билгээ сорин оролцлоо.

Багууд математик, биологи, газар зүй, хими, физикийн хичээлээр олсон онолын мэдлэгээ ашиглаж бодлого дасгал ажилласан ба биеийн тамирын буухиа тэмцээнд оролцов.

Тэмцээний дүнгээр 10а анги нэгдүгээр байр эзэллээ.

БУЗАН математикийн багш Г.Наранчимэг.

Тэмүжин Өрлөг сургуулийн БУЗАН-ээс сурагчдын дунд "Элсэн цаг" сэдэвт тэмцээн зохион байгуулав.Уг арга хэмжээнд 10-12…

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Sunday, April 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *