Хүнсний эрүүл ахуй, зөв хооллолтын талаар сургалт

2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр 7-9 дүгээр ангийн 200 гаруй сурагчдад “Хүнсний эрүүл ахуй, зөв хооллолт” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг БЗД-ийн НТБ төвийн багш хоол судлаач Туяа удирдан явууллаа. Уг сургалт амжилттай явагдаж, сурагчдад үр өгөөжтэй ажил болж өнгөрлөө.

Нийгмийн ажилтан У.Тунгалаг-Оюун.

2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр 7-9 дүгээр ангийн 200 гаруй сурагчдад "Хүнсний эрүүл ахуй, зөв хооллолт" сэдвээр…

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Sunday, April 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *