Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт

Сургуулийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу сурагчдыг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 10б ангийн эцэг эхчүүдийн дэмжлэгтэйгээр “Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт лекцийг ХСИС-ийн цагдаагийн сургуулийн багш дэд хурандаа А.Нурбулан 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр Тэмүжин Өрлөг сургуулийн 7-10 дугаар ангийн 280 сурагчдад сургалт зохион байгуулж, сурагчдын сонирхсон асуултад хариулж харилцан ярилцав. Сурагчид цахим гэмт хэрэгт өртөх, холбогдох ба түүний хор хөнөөлийн талаар мэдлэгийг бүтээж чадлаа.

Нийгмийн ажилтан У.Тунгалаг-Оюун.

Сургуулийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу сурагчдыг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 10б ангийн эцэг…

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Tuesday, March 13, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *