Эцэг эхийн волейболын тэмцээн

2018 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр 8а ангийн нэрэмжит эцэг эхчүүдийн волейболын тэмцээн боллоо.

Тэмцээнд 12 баг оролцсоноос:

  1. Багш нарын 1 дүгээр баг
  2. 8а ангийн эцэг эхийн баг
  3. Багш нарын 2 дугаар баг тус тус байр эзэлсэн амжилттай болж өнгөрлөө.

Нийгмийн ажилтан У.Тунгалаг-Оюун.

2018 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр 8а ангийн нэрэмжит эцэг эхчүүдийн волейболын тэмцээн боллоо.Тэмцээнд 12 баг…

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Sunday, April 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *