Эдийн засгийн зохистой хэрэглээ – Уулзалт

2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Тэмүжин Өрлөг сургуулийн 10-12 дугаар ангийн нийт 150 сурагчдад “Эдийн засгийн зохистой хэрэглээ” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

Сургалтыг Монгол банкны ерөнхий удирдлага зах зээлийн газрын гадаад валютын улсын нөөцийн удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн А.Энхтүвшин удирдан явууллаа.

Сургалтаар ахлах ангийн сурагчдын онолын мэдлэгийг бататгахын зэрэгцээ хувь хүний санхүүгийн боловсролд хувь нэмрээ оруулсан ач холбогдолтой ажиллагаа байлаа.

Нийгмийн ажилтан У.Тунгалаг-Оюун.

2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Тэмүжин Өрлөг сургуулийн 10-12 дугаар ангийн нийт 150 сурагчдад "Эдийн засгийн зохи…

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Sunday, December 17, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *