Мэрэгжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ? сэдэвт сургалт

2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр Тэмүжин Өрлөг сургуулийн 8-11 дүгээр ангийн 270 сурагчдад “Алтанфокус” мэрэгжлийн сургалтын академийн захирал Алтанцэцэг, ерөнхий менежер Мөнхболд, багш Мөнх-Эрдэнэ нар “Мэрэгжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтаар хувь хүний сонирхол, чадварыг илрүүлэх болон ирээдүйд хэрэгцээтэй байх мэрэгжлийн чиг хандлагын талаар ярилцлага хийж сорил ажиллуулсан нь сурагч өөрийн мэрэгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох анхны суурийг тавьж өгснөөр ач холбогдолтой болов.

Нийгмийн ажилтан У.Тунгалаг-Оюун.

2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр Тэмүжин Өрлөг сургуулийн 8-11 дүгээр ангийн 270 сурагчдад "Алтанфокус" мэрэгжлийн су…

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Tuesday, November 28, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *