Элсэгчдийн түвшин тогтоох шалгалт

2017 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр нийт 7 дугаар ангийн сурагчдаас математик болон монгол хэлний хичээлээр түвшин тогтоолтын шалгалтыг БУЗАН, НУЗАН-ийн багш нар сургуулийн захиргаатай хамтран зохион байгуулан тухайн хичээлүүдээр гарааны оноог дүгнэн эцэг эхчүүдэд мэдээлэл хүргэлээ.

Сургалтын менежер Р.Энх-Амгалан.

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Thursday, September 14, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *