Багшийн ёс зүй сэдэвт сургууль

2017 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр БХИС-ийн ёс зүйн хорооны гишүүн Наранчимэг Тэмүжин Өрлөг сургуулийн багш нарт багшийн ёс зүй сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

 

2017 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр БХИС-ийн ёс зүйн хорооны гишүүн Наранчимэг Тэмүжин Өрлөг сургуулийн багш нарт багшийн ёс зүй сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Thursday, September 14, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *