Элсэгчдийн эцэг эхийн хурал

2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр 2017-2018 оны хичээлийн жилд Тэмүжин Өрлөг сургуульд 7 дугаар ангид элсэн орсон сурагчдын эцэг эхийн төлөөлөлтэй хамтарсан уулзалтыг зохион байгууллаа. Уг уулзалтаар нийт эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгчид хамрагдсан бөгөөд сургуулийн дотоод дүрэм, сургуулийн бүтэц зохион байгуулалт, цэргийн албаны сургалт арга зүйн талаар танилцуулагдсан.

Сургалтын менежер Р.Энх-Амгалан.

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Thursday, September 14, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *