Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сургалт

2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр Тэмүжин Өрлөг сургуулийн нийт 400 гаруй сурагчид “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал” сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.

Сургалтыг замын хөдөлгөөний авто техникийн хяналтын албаны олон нийттэй харилцах албаны байцаагч дэслэгч н.Ганхуяг зохион байгуулав.

Нийгмийн ажилтан У.Тунгалаг-Оюун.

2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр Тэмүжин Өрлөг сургуулийн нийт 400 гаруй сурагчид "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал" …

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Wednesday, September 27, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *