2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын мэдээ

2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтаар 407 сурагчдаас 25 эрэгтэй 5 эмэгтэй сурагчдыг хяналтын тоонд багтаан, элсүүлэн авлаа.

Эдгээр сурагчид нь монгол хэл, математик, биеийн тамирын сорилын шалгалтыг амжилттай өгсөн болно.

Сургалтын менежер Р.Энх-Амгалан.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *