Улсын шалгалт

2016-2017 оны хичээлийн жилийн анги дэвших болон сургууль төгсөх улсын шалгалтууд амжилттай боллоо.

Энэ хичээлийн жилд бүрэн дунд боловсролыг 30 сурагч суурь боловсролыг 47 сурагчид эзэмшин суурь болон сүрэн дунд боловсролын гэрчилгээг гардан авлаа.

Сургалтын Менежер Р.Энх-Амгалан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *