2017 оны 05 дугаар сарын 26,27,29 Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

2017 оны 05 дугаар сарын 26, 27, 29-ний өдрүүдэд БСШУЯам, БХЯамны нээлттэй хаалганы өдрүүдэд Тэмүжин Өрлөг сургууль, бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиглэл, онцлог, сурагчдын сурлага, урлаг, спортын талаар сурталчилгааг, зурагт хуудас, самбар, аудио, видео хэлбэрээр олон нийтэд түгээлээ. Мөн сургуулийн элсэлтийн журмын талаар ард иргэдэд дэлгэрэнгүй танилцуулга хийж ажилллаа.

Нийгмийн ажилтан У.Тунгалаг-Оюун.

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Monday, June 5, 2017

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Monday, June 5, 2017

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Monday, June 5, 2017

Posted by Тэмүжин Өрлөг on Monday, June 5, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *