Month: June 2017

Улсын шалгалт

2016-2017 оны хичээлийн жилийн анги дэвших болон сургууль төгсөх улсын шалгалтууд амжилттай боллоо. Энэ хичээлийн…